Over Buurderij De Lage Hof

Ontmoeten

Buurderij De Lage Hof in Overasselt is een multifunctioneel centrum. Verschillende organisaties bevinden zich hier onder één dak. Een huiskamercafé, een museum en een woon-zorgcomplex.

Deze organisaties maken het mogelijk dat inwoners van Overasselt en daarbuiten elkaar kunnen ontmoeten. In het huiskamercafé treft iedereen elkaar voor een praatje of een kopje koffie met zelfgemaakte appeltaart. Bij mooi weer breidt de gezelligheid zich uit naar het terras.

Beleven

Buurderij De Lage Hof heeft een landelijke sfeer. Het huiskamercafé bevindt zich in een oude herenboerderij. Rond de boerderij ligt een zogenaamde ‘brink’, met een moestuin en mooie opstallen zoals een timmerwerkplaats en karnhuisje. De ‘brink’ hoort bij het Museum De Lage Hof. Het museum heeft een uitgebreide collectie landbouwwerktuigen, gereedschappen en enkele stijlkamers. Jong en oud kan hier kennismaken met het leven op het platteland rond 1900. Tijdens open dagen brengen demonstraties van ambachten en landbouwactiviteiten het boerenbestaan van vóór de mechanisering tot leven.

Zorg voor elkaar

Onderdeel van de Buurderij is een kleinschalig woon-zorgcomplex voor dementerende ouderen en verstandelijk beperkten. Ook ontvangt de Buurderij een groep thuiswonende ouderen met een indicatie. Begeleiders van Malderburch organiseren een fijne tijd voor deze ouderen. Buiten de zorg worden alle werkzaamheden op de Buurderij gedaan door vrijwilligers. Zij vinden hier een leuke en zinvolle dagbesteding. Als het kan, worden cliënten betrokken bij activiteiten, zoals werken in de moestuin. Buurderij De Lage Hof zorgt ervoor dat mensen kunnen meedoen in de samenleving.

Organisatie

Bestuur-Stichting-Buurderij-De-Lage-Hof

Jaarverslag 2020 Stichting Buurderij De Lage Hof

informatie ANBI status