Korte geschiedenis van De Lage Hof en zijn bewoners

Sinds het einde van de 17e eeuw hebben adellijke grootgrondbezitters bezittingen in Overasselt. Zo ook het perceel ‘De Lage Hof ‘, waar vanaf 1830 de weduwnaar Peter Jansen met twee zoons als pachter woont op de boerderij die in de volksmond ‘De Laagstraat’ heet.

In 1853 worden huis en schuur samen met een karnmolen die door honden kan worden aangedreven, verkocht aan Jan Vos, landbouwer te Nederasselt. De familie Vos woont er in het begin met vijf nog thuis wonende kinderen, maar na het overlijden van vader Vos in 1861 is het huis een duiventil voor grootmoeder, kleinkinderen, ooms en tantes.

In 1907 wordt het bedrijf door de broers Vos verkocht aan Koos Gijsbers, die gehuwd is met Wilhelmina Derks, een nichtje van de broers. Ze krijgen vijf kinderen. Koos overlijdt in 1908 op 35-jarige leeftijd en het bedrijf wordt voortgezet door zijn jongere broer ‘Ome Jan’ Gijsbers. Een neef van de broers Gijsbers van moeders zijde, Antoon Derks, in de wandeling ‘Toon d’n Bekker’, koopt de boerderij in 1927, die dan definitief ‘De Lage Hof” heet. In 1945 wordt Antoon kassier van de Boerenleenbank en houdt kantoor bij hem aan huis.

Zoon Michel Derks neemt de boerderij in 1962 over en zijn broer Nico vestigt op een deel van het perceel een champignonkwekerij. Zoon Marcel Derks neemt het bedrijf van vader Michel in december 1995 over en verkoopt de boerderij in oktober 2007 om even verderop aan de Kasteelsestraat een nieuw bedrijf te beginnen.